..............เนชั่นบอร์ด แอนด์ มีเดีย (ประเทศไทย) ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30ปี ในการเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์เพื่อการนำเสนอ, บอร์ดต่างๆ, อุปกรณ์และป้ายจัดนิทรรศการ รวมไปถึงงานพิมพ์อิงค์เจ็ต ทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในทุกๆกลุ่มธุรกิจ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ การใส่ใจในทุกรายละเอียด และการบริการที่ดี ทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

.............เราได้แบ่ง สินค้าและบริการของเรา ออกเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. ป้าย และ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ, อีเวนท์, งานแสดงสินค้า และ งานพิมพ์อิงค์เจ็ต
2. อุปกรณ์เพื่อการนำเสนอ, บอร์ดต่างๆ, เฟอร์นิเจอร์ และ ของใช้ในโรงแรม
ท่านสามารถเข้าชมสินค้าของเราได้ในหน้า PRODUCTS

.............การบริการลูกค้า คือสิ่งที่ทีมงานของเราตระหนักไว้ในหัวใจ และจะพยายาม อย่างถึงที่สุดที่จะสนองความต้องการ ของลูกค้า ทั้งก่อน และ หลังการขาย นั้นคือพันธะสัญญาที่เราให้ไว้แก่ลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่าน

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีเสมอมา